Chào mừng bạn đến với Thành Đạt Steel. Khi chúng tôi tiếp cận thông tin cá nhân cũng như tổ chức doanh nghiệp của khách hàng đều được bảo mật an toàn đúng với pháp luật của quốc gia cũng như an ninh mạng. 

Thông tin cá nhân là những thông tin bao gồm Căn Cước Công Dân, giấy khai sinh, sổ hộ chiếu, địa chỉ thương trú, số điện thoại Fax, thông tin Ngân Hàng, thông tin thẻ tín dụng , dân tộc, giới tính, ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú và trình đội học vẫn, tình trạng tài chính , sở thích các nhân , địa chỉ thư địa tử , nghề nghiệp định danh, ngành làm việc của bạn. Bất kỳ những thông tin nào của bạn cung cấp đều được chúng tôi bảo mật.

Thông tin về tổ chức doanh nghiệp, tất cả các thông tin liên quan đến hợp tác hai bên. Hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng kinh tế tài chính. Các điều khoản đôi bên. Tất cả đều được bảo mật tuyệt đối cho khách hàng. Không chuyên giao sủ dụng cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân cũng như tổ chức doanh nghiệp. Khi không có sự cho phép cũng như sử dụng .