QUY CÁCH SẢN PHẨM CHIỀU DÀI KG/M KG/CÂY
✅ V 25 x 25 x 2.5ly 6 M             0.92                  5.5
✅ V 25 x 25 x 3.0ly 6 M             1.12                  6.7
✅ V 30 x 30 x 2.0ly 6 M             0.83                  5.0
✅ V 30 x 30 x 2.5ly 6 M             0.92                  5.5
✅ V 30 x 30 x 3.0ly 6 M             1.25                  7.5
✅ V 30 x 30 x 3.0ly 6 M             1.36                  8.2
✅ V 40 x 40 x 2.0ly 6 M             1.25                  7.5
✅ V 40 x 40 x 2.5ly 6 M             1.42                  8.5
✅ V 40 x 40 x 3.0ly 6 M             1.67                10.0
✅ V 40 x 40 x 3.5ly 6 M             1.92                11.5
✅ V 40 x 40 x 4.0ly 6 M             2.08                12.5
✅ V 40 x 40 x 5.0ly 6 M             2.95                17.7
✅ V 45 x 45 x 4.0ly 6 M             2.74                16.4
✅ V 45 x 45 x 5.0ly 6 M             3.38                20.3
✅ V 50 x 50 x 3.0ly 6 M             2.17                13.0
✅ V 50 x 50 x 3.5ly 6 M             2.50                15.0
✅ V 50 x 50 x 4.0ly 6 M             2.83                17.0
✅ V 50 x 50 x 4.5ly 6 M             3.17                19.0
✅ V 50 x 50 x 5.0ly 6 M             3.67                22.0
✅ V 60 x 60 x 4.0ly 6 M             3.68                22.1
✅ V 60 x 60 x 5.0ly 6 M             4.55                27.3
✅ V 60 x 60 x 6.0ly 6 M             5.37                32.2
✅ V 63 x 63 x 4.0ly 6 M             3.58                21.5
✅ V 63 x 63 x5.0ly 6 M             4.50                27.0
✅ V 63 x 63 x 6.0ly 6 M             4.75                28.5
✅ V 65 x 65 x 5.0ly 6 M             5.00                30.0
✅ V 65 x 65 x 6.0ly 6 M             5.91                35.5
✅ V 65 x 65 x 8.0ly 6 M             7.66                46.0
✅ V 70 x 70 x 5.0ly 6 M             5.17                31.0
✅ V 70 x 70 x 6.0ly 6 M             6.83                41.0
✅ V 70 x 70 x 7.0ly 6 M             7.38                44.3
✅ V 75 x 75 x 4.0ly 6 M             5.25                31.5
✅ V 75 x 75 x 5.0ly 6 M             5.67                34.0
✅ V 75 x 75 x 6.0ly 6 M             6.25                37.5
✅ V 75 x 75 x 7.0ly 6 M             6.83                41.0
✅ V 75 x 75 x 8.0ly 6 M             8.67                52.0
✅ V 75 x 75 x 9.0ly 6 M             9.96                59.8
✅ V 75 x 75 x 12ly 6 M           13.00                78.0
✅ V 80 x 80 x 6.0ly 6 M             6.83                41.0
✅ V 80 x 80 x 7.0ly 6 M             8.00                48.0
✅ V 80 x 80 x 8.0ly 6 M             9.50                57.0
✅ V 90 x 90 x 6.0ly 6 M             8.28                49.7
✅ V 90 x 90 x 7.0ly 6 M             9.50                57.0
✅ V 90 x 90 x 8.0ly 6 M           12.00                72.0
✅ V 90 x 90 x 9.0ly 6 M           12.10                72.6
✅ V 90 x 90 x 10ly 6 M           13.30                79.8
✅ V 90 x 90 x 13ly 6 M           17.00             102.0
✅ V 100 x 100 x 7.0ly 6 M           10.48                62.9
✅ V 100 x 100 x 8.0ly 6 M           12.00                72.0
✅ V 100 x 100 x 9.0ly 6 M           13.00                78.0
✅ V 100 x 100 x 10ly 6 M           15.00                90.0
✅ V 100 x 100 x 12ly 6 M           10.67                64.0
✅ V 100 x 100 x 13ly 6 M           19.10             114.6
✅ V 120 x 120 x 8.0ly 6 M           14.70                88.2
✅ V 120 x 120 x 10ly 6 M           18.17             109.0
✅ V 120 x 120 x 12ly 6 M           21.67             130.0
✅ V 120 x 120 x 15ly 6 M           21.60             129.6
✅ V 120 x 120 x 18ly 6 M           26.70             160.2
✅ V 130 x 130 x 9.0ly 6 M           17.90             107.4
✅ V 130 x 130 x 10ly 6 M           19.17             115.0
✅ V 130 x 130 x 12ly 6 M           23.50             141.0
✅ V 130 x 130 x 15ly 6 M           28.80             172.8
✅ V 150 x 150 x 10ly 6 M           22.92             137.5
✅ V 150 x 150 x 12ly 6 M           27.17             163.0
✅ V 150 x 150 x 15ly 6 M           33.58             201.5
✅ V 150 x 150 x 18ly 6 M                                    39.80                                           238.80
✅ V 150 x 150 x 19ly 6 M                                    41.90                                           251.40
✅ V 150 x 150 x 20ly 6 M                                    44.00                                           264.00
✅ V 175 x 175 x 12ly 6 M                                    31.80                                           190.80
✅ V 175 x 175 x 15ly 6 M                                    39.40                                           236.40
✅ V 200 x 200 x 15ly 6 M                                    45.30                                           271.80
✅ V 200 x 200 x 16ly 6 M                                    48.20                                           289.20
✅ V 200 x 200 x 18ly 6 M                                    54.00                                           324.00
✅ V 200 x 200 x 20ly 6 M                                    59.70                                           358.20
✅ V 200 x 200 x 24ly 6 M                                    70.80                                           424.80
✅ V 200 x 200 x 25ly 6 M                                    73.60                                           441.60
✅ V 200 x 200 x 26ly 6 M                                    76.30                                           457.80
✅ V 250 x 250 x 25ly 6 M                                    93.70                                           562.20
✅ V 250 x 250 x 35ly 6 M                                   128.00                                           768.00
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

09345 22229
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon